GÜNCEL ENDEKS
Buğday
6,30 TL   
6,75 TL
Arpa
5,41 TL   
6,05 TL
Mısır (dane)
5,00 TL   
6,60 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
12,00 TL   
15,40 TL
Peynir (İnek)
54,82 TL   
85,00 TL
Peynir (Koyun)
75,00 TL   
85,00 TL
Peynir (Keçi)
79,00 TL   
105,00 TL
Peynir (Paçal)
80,00 TL   
90,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
13,00 TL   
20,38 TL
Süt (İnek)
5,30 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
7,00 TL   
8,00 TL
Süt (Keçi)
6,50 TL   
7,00 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
30.200,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
8.900,00 TL   
17.000,00 TL
Buzağı
4.500,00 TL   
10.400,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.100,00 TL

Muhasebe Birimi

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Muhasebe Birimi

 • Kurumun Bütçe hazırlıklarını yapmak.
 • Aktif olarak bütçenin uygulanma sürecine dahil olmak.
 • Bütçe sınırlamaları ve aktarımlarını takip etmek,
 • Periyodik olarak bütçe raporları hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Meclise sunmak
 • İlgili mevzuatın öngördüğü her türlü yasal bildirim ve yükümlülükleri zamanında yerine getirmek,
 • Muhasebe ve Finans biriminin sevk ve idaresinden sorumlu olmak,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde Muhasebe sürecini yürütmek,
 • Mevzuata uygun olarak tüm muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Tüm beyanname, mali tablo ve vergisel yükümlülükleri yerine getirmek, ilgili bildirimleri zamanında yapmak,
 • Muhasebe kayıtlarının mevzuatta belirtildiği şekilde arşivlenmesini sağlamak
 • Sosyal güvenlik sürecini yürütmek, mevzuatta belirtilen her türlü bildirim ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Kurumda çalışan personelin her türlü özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.
 • İhtiyaç duyulan personelin işe alım ve ilişiği kesilen personellerin işten ayrılma süreçlerini yürütmek,
 • Finansal kaynak yönetimi ile ilgili stratejileri belirlemek
 • Bankalar ve Finansal Kurumlar ile ilişkileri yürütmek
 • Periyodik olarak mali ve finansal raporlar hazırlamak ve analiz etmek,
 • Bu raporları Yönetim Kuruluna sunarak karar verme ve uygulama sürecini desteklemek
  1. Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve Meclis tarafından istenilen her türlü rapor, yazı ve bildirimleri hazırlamak,
  2. Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve Meclis Tarafından Verilen diğer işleri yapmak.

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü