GÜNCEL ENDEKS
Buğday
5,19 TL   
7,50 TL
Arpa
5,90 TL   
6,35 TL
Mısır (dane)
5,60 TL   
5,80 TL
Mısır (silajlık)
1,27 TL   
1,47 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
9,55 TL   
12,36 TL
Peynir (İnek)
80,00 TL   
93,50 TL
Peynir (Koyun)
98,00 TL   
107,90 TL
Peynir (Keçi)
102,15 TL   
115,00 TL
Peynir (Paçal)
104,00 TL   
113,00 TL
Eski Kaşar Peynir
100,00 TL   
141,00 TL
Taze Kaşar Peynir
80,00 TL   
100,00 TL
Lor
17,65 TL   
24,64 TL
Süt (İnek)
7,10 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
9,80 TL   
11,00 TL
Süt (Keçi)
7,30 TL   
8,30 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
10,18 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
32.800,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
12.150,00 TL   
20.400,00 TL
Buzağı
5.500,00 TL   
18.700,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.153,03 TL

Güvenlik Politikaları - E-Posta Politikası

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Güvenlik Politikaları - E-Posta Politikası

E-POSTA  POLİTİKASI

1.0 Amaç
  Bu politikanın amacı Kırklareli Ticaret Borsası  e-posta altyapısına yönelik kuralları ortaya  koymaktır. Kırklareli Ticaret Borsası ‘na   oluşturulan e-postalar resmi bir kimlik taşımaktadırlar. E-posta,  Kırklareli Ticaret Borsası  ’nın önemli iletişim kanallarından biridir ve  bu kanalın kullanılması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra e-posta, basitliği ve  hızı nedeni ile yanlış kullanıma veya gereğinden fazla kullanıma açık bir  kanaldır.
  2.0 Kapsam
  Bu politika Kırklareli  Ticaret Borsası ’nda oluşturulan e-postaların  doğru kullanımını içermektedir ve bütün çalışanları kapsamaktadır.

   
 1. Politika
 2.  
 3. Yasaklanmış  Kullanım
 4.  
 5. Kırklareli  Ticaret Borsası ’nın e-posta sistemi, taciz,  suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik  öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için kesinlikle kullanılamaz. Bu tür  özelliklere sahip bir mesaj alındığında hemen ilgili birim yöneticisine haber  verilmesi ve daha sonra bu mesajın tamamen silinmesi gerekmektedir.
 6.  
 7. Mesajların  gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen adrese ve  içerdiği bilgilere azami biçimde özen gösterilmesi gerekmektedir.
 8.  
 9. Kırklareli  Ticaret Borsası  ile ilgili olan hiçbir  gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer alamaz. Bunun kapsamına içerisine iliştirilen  öğeler de dahildir.
 10.  
 11. Zincir  mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren  e-postalar alındığında hemen silinmeli ve kesinlikle başkalarına  iletilmemelidir.
 12.  
 13. Kişisel  kullanım için Internet'teki listelere üye olunması durumunda Kırklareli Ticaret  Borsası  e-posta adresleri  kullanılmamalıdır.
 14.  
 15. Spam, zincir  e-posta, sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt yazılmamalıdır.
 16.  
 17. Kullanıcıların  kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e-postaların sahte e-posta  olabileceği dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal  silinmelidir.
 18.  
 19. Çalışanlar  e-posta ile uygun olmayan içerikler (pornografi, ırkçılık, siyasi propaganda,  fikri mülkiyet içeren malzeme, vb) gönderemezler.

3.2  Kişisel  Kullanım

   
 1. Kırklareli  Ticaret Borsası ‘nda kişisel amaçlar için e-posta kullanımı mümkün olduğunca  makul seviyede olmalıdır. Ayrıca iş dışındaki e-postalar farklı bir klasör  içerisinde saklanmalıdır.
 2.  
 3. Kırklareli  Ticaret Borsası  personeli tarafından  internet ortamı aracılığı ile iletilen her türlü kişisel e-posta mesajının  altında, Kırklareli Ticaret Borsası  tarafından belirlenen "gizlilik  notu" ve "sorumluluk notu" bilgileri yer almalıdır. Bu bilgiler,  e-posta iletisinin içeriğinden ve niteliğinden Kırklareli Ticaret Borsası 'nın  sorumlu tutulamayacağı gibi açıklamalar içermelidir.
 4.  
 5. Çalışanlar,  mesajlarının yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engellemelidirler. Bu  yüzden şifre kullanılmalı ve e-posta erişimi için kullanılan donanım/yazılım  sistemleri yetkisiz erişimlere karşı korunmalıdır.
 6.  
 7. Kullanıcıların  kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e-maillerin sahte e-mail olabileceği  dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir.
 8.  
 9. Kırklareli  Ticaret Borsası  çalışanları mesajlarını  düzenli olarak kontrol etmeli ve Kırklareli Ticaret Borsası ‘na gelen mesajları  cevaplandırmalıdır.
 10.  
 11. Kırklareli  Ticaret Borsası  çalışanları e-postaların  Kırklareli Ticaret Borsası dışındaki şahıslar ve yetkisiz şahıslar tarafından  görülmesi ve okunmasını engellemekten sorumludurlar.
 12.  
 13. Kaynağı  bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve derhal silinmelidir.   Elektronik postaların sık sık gözden  geçirilmesi, gelen mesajların uzun süreli olarak genel   elektronik posta sunucusunda bırakılmaması  ve bilgisayardaki kişisel klasör'e (personel folder) çekilmelidir.

3.3  Gözlemleme
  Kırklareli Ticaret Borsası çalışanları  gönderdikleri, aldıkları veya sakladıkları e-maillerde kişisellik aramamalıdır.  Bu yüzden yetkili kişiler önceden haber vermeksizin e-mail mesajlarını  denetleyebilirler.
  3.4  E-Posta  Yönetimi
  Kırklareli Ticaret Borsası e-postaların Kırklareli  Ticaret Borsası bünyesinde güvenli ve başarılı bir şekilde iletilmesi için  gerekli yönetim ve alt yapıyı sağlamakla sorumludur.
  3.5  E-Posta  Virus Koruma
  Virus, solucan, Truva Atı veya diğer zararlı  kodlar bulaşmış olan bir e-posta kullanıcıya zarar verebilir. Bu tür viruslerle  bulaşmış e-postalar Anti-virus sistemleri tarafından analiz edilip  temizlenmelidir. BGYT bu sistemden sorumludur.

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü