GÜNCEL ENDEKS
Buğday
6,30 TL   
6,75 TL
Arpa
5,41 TL   
6,05 TL
Mısır (dane)
5,00 TL   
6,60 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
12,00 TL   
15,40 TL
Peynir (İnek)
54,82 TL   
85,00 TL
Peynir (Koyun)
75,00 TL   
85,00 TL
Peynir (Keçi)
79,00 TL   
105,00 TL
Peynir (Paçal)
80,00 TL   
90,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
13,00 TL   
20,38 TL
Süt (İnek)
5,30 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
7,00 TL   
8,00 TL
Süt (Keçi)
6,50 TL   
7,00 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
30.200,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
8.900,00 TL   
17.000,00 TL
Buzağı
4.500,00 TL   
10.400,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.100,00 TL

Güvenlik Politikaları - Şifreleme Politikası

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Güvenlik Politikaları - Şifreleme Politikası

1.0 Genel Bakış

Şifreleme bilgisayar güvenliği için önemli bir özelliktir. Ilgın Borsa çalışanları aşağıda belirtilen kurallar dahilinde şifreleme yapmakla sorumludurlar.

2.0 Amaç

Bu politikanın amacı güçlü bir şifreleme oluşturulması, oluşturulan şifrenin korunması ve bu şifrenin değiştirilme sıklığı hakkında standart oluşturmaktır.

3.0 Kapsam

Bu politika, kullanıcı hesabı olan (bilgisayar ağına erişen ve şifre gerektiren kişiler) bütün kullanıcıları kapsamaktadır.

4.0 Politika

4.1 Genel

 1. Bütün sistem seviyeli şifreler (örnek, root, administrator, enable, vs) en az üç ayda bir değiştirilmelidir.
 2. Bütün kullanıcı seviyeli şifreler (örnek, e-posta, web, masaüstü bilgisayar vs.) en az altı ayda bir değiştirilmelidir. Tavsiye edilen değiştirme süresi her dört ayda birdir.
 3. Sistem yöneticisi her sistem için farklı şifreler kullanmalıdır.
 4. Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemelidir.
 5. Kullanıcı,  şifresini  başkası  ile paylaşmaması,  kağıtlara yada elektronik ortamlara yazmaması konusunda eğitilmelidir.
 6. Kurum çalışanı olmayan harici kişiler için açılan kullanıcı hesaplarının şifreleri de kolayca kırılamayacak güçlü bir şifreye sahip olmalıdır.
 7. Şifrelerin ilgili kişiye gönderilmesi "kişiye özel" olarak yapılmalıdır.
 8. Bir kullanıcı adı ve şifresinin birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır.

Bütün kullanıcı ve sistem seviyeli şifrelemeler aşağıdaki ana noktalara uymalıdır.

Genel Şifre Oluşturma Kuralları

Şifreler değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:  

Kullanıcı şifreleri, web erişim şifreleri, e-posta erişim şifreleri, ekran koruma şifreleri, yönlendirici erişim şifreleri vs.). Bütün kullanıcılar güçlü bir şifre seçimi hakkında özen göstermelidir.

Şifreler aşağıdaki şekilde belirlenmelidir..

 • Küçük ve büyük karakterlere sahiptir (örnek, a-z, A-Z)
 • Hem dijit hem de noktalama karakterleri ve ayrıca harflere sahiptir. (0-9, [email protected]#$%A&*()_+|~-=V{}[]:";'<>?,/)
 • En az sekiz adet alfanümerik karaktere sahiptir.
 • Herhangi bir dildeki argo, lehçe veya teknik bir kelime olmamalıdır.
 • Aile isimleri gibi kişisel bilgilere ait olmamalıdır.
 • Şifreler herhangi bir yere yazılmamalıdır veya elektronik ortamda tutulmamalıdır. Kolayca hatırlanabilen şifreler oluşturulmalıdır. Örnek olarak; "tarih değil; hatalar tekerrür eder" cümlesi "Td,HtE!" veya türevleri şeklinde olabilir.

Not: Yukandaki herhangi bir örneği şifre olarak kullanmayınız.

Şiferelemede OLMAMASI Gerekenler aşağıda belirtilmiştir;

 • Aile,  arkadaş,  sahip oldunan bir hayvanın veya bir sanatçının ismi olmamaıdır.
 • Bilgisayar terminolojisi ve isimleri, komutlar, siteler, şirketler, donanım veya yazılım gibi.
 • "borsa", "ılgın", "ankara" gibi isimler.
 • Doğum tarihi veya adres ve telefon nurnaraları gibi kişisel bilgiler.
 • Aaabbb, qwerty,zyxwuts, 123321 vs. gibi harf veya rakamlar.
 • Yukardaki herhangi bir kelimenin geri yazılış şekli.
 • Yukandaki herhangi bir kelimenin rakamla takip edilmesi (örnek ,gizli1, gizli2).

Şifre Koruma Standartları

Ilgın Ticaret Borsası bünyesinde kullanılan şifreleri kurum dışında herhangi bir şekilde kullanmayınız.(örnek, internet erişim şifreleri, bankacılık işlemlerinde veya diğer yerlerde).

Ilgın Ticaret Borsası  bünyesinde kullanılan şifreleri herhangi bir kimseyle paylaşmayınız.  Bütün şifreler Ilgın Ticaret Borsası ‘na ait gizli bilgiler olarak düşünülmelidir.

 1. Aşağıdakiler yapılmayacakların listesidir:
  • Herhangi bir kişiye telefonda şifre vermek.
  • E-posta mesajlarında şifre belirtmek.
  • Üst yöneticinize şifreleri söylemek.
  • Başkaları önünde şifreler hakkında konuşmak.
  • Aile isimlerini şifre olarak kullanmak.
  • Herhangi form üzerinde şifre belirtmek.
  • Şifreleri aile bireyleri ile paylaşmak.
  • Şifreleri işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarınıza bildirmek.
 2. Herhangi bir kimse şifre isteğinde bulunursa bu dökümanı referans göstererek Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi ile görüşmesini söyleyiniz.
 3. Uygulamalardaki "şifre hatırlama" özelliklerini seçmeyiniz. (örnek, Outlook, Internet Explorer vs.)
 4. Tekrar etmek gerekirse, şifreleri herhangi bir yere yazmayınız ve herhangi bir ortamda elektronik olarak saklamayınız.
 5. Şifre kırma ve tahmin etme operasyonları belli aralıklar ile yapılabilir. Güvenlik taraması sonucunda şifreler tahmin edilirse veya kırılırsa kullanıcıya şifresini değiştirmesi talep edilecektir.

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü