GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,45 TL   
1,65 TL
Arpa
1,25 TL   
1,35 TL
Mısır (dane)
1,20 TL   
1,50 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,60 TL   
1,02 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,30 TL   
2,75 TL
Peynir (Beyaz)
27,00 TL   
33,00 TL
Peynir (İnek)
27,00 TL   
34,00 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
33,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
35,24 TL
Eski Kaşar Peynir
35,00 TL   
43,00 TL
Taze Kaşar Peynir
26,48 TL   
46,00 TL
Lor
3,29 TL   
6,00 TL
Süt (İnek)
2,20 TL   
2,50 TL
Süt (Koyun)
4,35 TL   
5,20 TL
Süt (Keçi)
3,37 TL   
3,96 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
46,02 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
28,00 TL   
32,00 TL
Büyükbaş Et
31,00 TL   
40,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,50 TL   
3,75 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
12.000,00 TL
Dana (Kasaplık)
5.000,00 TL   
17.600,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
4.467,00 TL   
6.623,59 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
4.050,00 TL
Kuzu
650,00 TL   
893,00 TL

23-27 Ekim 2019 YÖREX Anfaş Antalya Fuar Merkezi

23-27 Ekim 2019 YÖREX Anfaş Antalya Fuar Merkezi

Tarih: 23 Ekim 2019 Çarşamba | Etkinlikler

23-27 Ekim 2019 YÖREX (Yöresel Ürünler Fuarı)Anfaş Antalya Fuar Merkezi

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım