GÜNCEL ENDEKS
Buğday
4,95 TL   
5,50 TL
Arpa
4,46 TL   
6,00 TL
Mısır (dane)
5,00 TL   
6,60 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
8,00 TL   
8,90 TL
Ayçiçek
12,00 TL   
15,40 TL
Peynir (İnek)
54,82 TL   
85,00 TL
Peynir (Koyun)
75,00 TL   
85,00 TL
Peynir (Keçi)
79,00 TL   
105,00 TL
Peynir (Paçal)
80,00 TL   
90,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
6,00 TL   
14,92 TL
Süt (İnek)
4,30 TL   
6,00 TL
Süt (Koyun)
7,00 TL   
8,00 TL
Süt (Keçi)
6,50 TL   
7,00 TL
Büyükbaş Et
59,00 TL   
70,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
11.300,00 TL   
30.200,00 TL
Düve (Kasaplık)
11.070,00 TL   
21.500,00 TL
İnek (Kasaplık)
6.500,00 TL   
17.000,00 TL
Buzağı
4.500,00 TL   
10.400,00 TL
Kuzu
1.624,00 TL   
1.976,00 TL

DUYURULAR

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

DUYURULAR

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü