GÜNCEL ENDEKS
Buğday
6,30 TL   
6,75 TL
Arpa
5,41 TL   
6,05 TL
Mısır (dane)
5,00 TL   
6,60 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
12,00 TL   
15,40 TL
Peynir (İnek)
54,82 TL   
85,00 TL
Peynir (Koyun)
75,00 TL   
85,00 TL
Peynir (Keçi)
79,00 TL   
105,00 TL
Peynir (Paçal)
80,00 TL   
90,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
13,00 TL   
20,38 TL
Süt (İnek)
5,30 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
7,00 TL   
8,00 TL
Süt (Keçi)
6,50 TL   
7,00 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
30.200,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
8.900,00 TL   
17.000,00 TL
Buzağı
4.500,00 TL   
10.400,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.100,00 TL

Satış Salonu Son İşlemler

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Satış Salonu Son İşlemler

Ürün Adı Adet En Düşük En Yüksek Ortalama İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Hacmi İşlem Tarihi
Dana 1 14,78 TL 14,78 TL 14,78 TL 407 KG 1 6.015.00 TL 12.07.2019
İnek 3 9,51 TL 10,98 TL 10,45 TL 1.512 KG 3 15.799.00 TL 12.07.2019
Dana 20 17.30 TL 19.26 TL 18.85 TL 10.912 KG 20 200.327.00 TL 11.09.2019
Dana 23 18.52 TL 19.16 TL 19.00 TL 427.79 KG 23 196.521,40 TL 19.09.2019
İnek 1 9.96 TL 9.96 TL 9.96 TL 546 KG 1 5.398,35 TL 19.09.2019
Dana 9 16.50 TL 19.06 TL 18.50 TL 4833 KG 9 79.886.70 TL 02.10.2019
İnek 1 14.70 TL 14.70 TL 14.70 TL 522 KG 1 7.673.40 TL 02.10.2019
Dana 3 17.50 TL 17.50 TL 17.50 TL 1745 KG 3 30.333,60 TL 20.11.2019
Koyun 48 20.50 TL 20.50 TL 20.50 TL 1.412 KG 48 28.766,56 TL 13.11.2019
Dana 4 15.50 TL 16.25 TL 16.00 TL 1670 KG 4 26.434.89 TL 27.11.2019
Dana 2 16.00 TL 16.00 TL 16.00 TL 1235 KG 2 19.627,63 TL 30.10.2019
Düve 2 12.02 TL 13.12 TL 13.00 TL 868 KG 2 10.887,81 TL 16.10.2019
Dana 11 18.40 TL 18.40 TL 18.40 TL 5.762 KG 11 103.767,76 TL 09.10.2019
Dana 1 16.75 TL 16.75 TL 16.75 TL 952 KG 1 15.843,78 TL 04.12.2019
Dana 2 17.50 TL 17.50 TL 17.50 TL 987 KG 2 17.272,50 TL 11.12.2019
Düve 2 15.00 TL 15.00 TL 15.00 TL 884 KG 2 13.260,00 TL 18.12.2019
Dana 8 15.02.TL 16.82 TL 16.50 TL 3113 KG 8 50.410.85 TL 25.12.2019
İnek 3 12.50 TL 16.08 TL 15.00 TL 1303 KG 3 17.987.08 TL 25.12.2019
Dana 3 16.80 TL 18.30 TL 17.50 TL 1493 KG 3 26.144,04 TL 08.01.2020
Dana 1 19.52 TL 19.52 TL 19.52 tl 489 KG 1 9.481,08 TL 15.01.2020
Dana 1 19.46 TL 19.46 TL 19.46 TL 497 KG 1 9.606.67 TL 22.01.2020
Dana 2 19.02 TL 19.03 TL 19.03 TL 924 KG 2 17.459.70 TL 05.02.2020
Dana 2 18.50 TL 18.50 TL 18.50 TL 1.019 KG 2 18.349.75 TL 12.02.2020
Dana 2 19.50 TL 19.50 TL 19.50 TL 1.051 KG 2 20.357.76 TL 19.02.2020

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü