GÜNCEL ENDEKS
Buğday
4,95 TL   
5,50 TL
Arpa
4,46 TL   
6,00 TL
Mısır (dane)
5,00 TL   
6,60 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
8,00 TL   
8,90 TL
Ayçiçek
12,00 TL   
15,40 TL
Peynir (İnek)
54,82 TL   
85,00 TL
Peynir (Koyun)
75,00 TL   
85,00 TL
Peynir (Keçi)
79,00 TL   
105,00 TL
Peynir (Paçal)
80,00 TL   
90,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
6,00 TL   
14,92 TL
Süt (İnek)
4,30 TL   
6,00 TL
Süt (Koyun)
7,00 TL   
8,00 TL
Süt (Keçi)
6,50 TL   
7,00 TL
Büyükbaş Et
59,00 TL   
70,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
11.300,00 TL   
30.200,00 TL
Düve (Kasaplık)
11.070,00 TL   
21.500,00 TL
İnek (Kasaplık)
6.500,00 TL   
17.000,00 TL
Buzağı
4.500,00 TL   
10.400,00 TL
Kuzu
1.624,00 TL   
1.976,00 TL

Yıllık Bültenler

Kırklareli Ticaret Borsası Yıllık Bültenler;

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü