GÜNCEL ENDEKS
Buğday
5,19 TL   
7,50 TL
Arpa
5,90 TL   
6,35 TL
Mısır (dane)
5,60 TL   
5,80 TL
Mısır (silajlık)
1,27 TL   
1,47 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
9,55 TL   
12,36 TL
Peynir (İnek)
80,00 TL   
93,50 TL
Peynir (Koyun)
98,00 TL   
107,90 TL
Peynir (Keçi)
102,15 TL   
115,00 TL
Peynir (Paçal)
104,00 TL   
113,00 TL
Eski Kaşar Peynir
100,00 TL   
141,00 TL
Taze Kaşar Peynir
80,00 TL   
100,00 TL
Lor
17,65 TL   
24,64 TL
Süt (İnek)
7,10 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
9,80 TL   
11,00 TL
Süt (Keçi)
7,30 TL   
8,30 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
10,18 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
32.800,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
12.150,00 TL   
20.400,00 TL
Buzağı
5.500,00 TL   
18.700,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.153,03 TL

Kalite ve Akreditasyon

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Kalite ve Akreditasyon

Kalite, Kırklareli Ticaret Borsası için faaliyetlerin ayrılmaz bir bütünü olup Yöneticilerin ve tüm çalışanların sorumluluklarını kapsamaktadır. Kalitenin temel hedefleri üyelerimizin, paydaşlarımızın ve personelimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir.

Buna göre bizce kalite,

 • Tedbir almaktır, stratejik düşünmektir,
 • Rekabet gücünün yükseltilmesidir,
 • Çalışanlarca gösterilen saygı ve değerlerle üyenin memnuniyetini sağlamaktır,
 • Üyelerin beklentilerini karşılayabilmektir,
 • Sürekli gelişimdir,

Tüm bu maddeler ışığında kurumumuz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB 5 Yıldızlı Akreditasyon Sistemi çalışmalarını bu birim altında yönetmektedir.

Bu birimin başlıca çalışmaları ise;

 • Kurum içinde Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi ile ilgili faaliyetlerinin eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak
 • Dört yıllık stratejik planın hazırlanmasını koordine ederek uzun vadede hedefleri belirlemek ve kurumun yönünü bu hedeflere yöneltmektir,
 • Üye memnuniyet, paydaş anketleri vb. çalışmalar yaparak topluma hizmeti sürekli geliştirmek ve memnuniyeti en üst seviyeye çıkartmak için sürekli çaba sarf etmektir,
 • Borsa içi anketler, performans değerlendirme sistemleri kurarak, gelişim programları çıkartmak ve bunun sonucunda hizmet kalitesini arttırmaktır,
 • Bütün süreçleri adım adım belirleyerek, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve daha verimli, sade çalışma ile toplam kaliteyi arttırmaktır,
 • Diğer Oda/Borsalar ile kıyaslamalar yaparak kendini sürekli geliştirmek ve oda/borsalar arasındaki tatlı rekabette bir adım öne çıkmaktır,

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü