GÜNCEL ENDEKS
Buğday
2,20 TL   
4,55 TL
Arpa
2,10 TL   
4,50 TL
Mısır (dane)
2,60 TL   
3,81 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
4,80 TL   
6,40 TL
Ayçiçek
5,20 TL   
10,20 TL
Peynir (İnek)
35,34 TL   
64,58 TL
Peynir (Koyun)
49,00 TL   
57,00 TL
Peynir (Keçi)
48,00 TL   
51,00 TL
Peynir (Paçal)
48,00 TL   
50,00 TL
Eski Kaşar Peynir
43,00 TL   
60,00 TL
Taze Kaşar Peynir
30,00 TL   
46,00 TL
Lor
5,79 TL   
7,02 TL
Süt (İnek)
2,90 TL   
4,00 TL
Süt (Koyun)
5,50 TL   
6,00 TL
Süt (Keçi)
4,00 TL   
4,34 TL
Büyükbaş Et
37,00 TL   
60,00 TL
Küçükbaş Et
24,00 TL   
24,00 TL
Sığır Derisi
4,63 TL   
9,26 TL
Dana (Damızlık)
12.000,00 TL   
15.277,00 TL
Dana (Kasaplık)
8.420,00 TL   
13.478,00 TL
Düve (Damızlık)
7.800,00 TL   
10.000,00 TL
Düve (Kasaplık)
5.824,00 TL   
14.000,00 TL
İnek (Kasaplık)
5.000,00 TL   
10.800,00 TL
Buzağı
4.331,68 TL   
5.078,55 TL
Kuzu
900,00 TL   
1.750,00 TL

Çevre Politikası

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Çevre Politikası

  • Çevre kirlenmesine etki eden kurum içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Kurum içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü