GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,10 TL   
1,50 TL
Arpa
1,10 TL   
1,40 TL
Mısır (dane)
0,90 TL   
1,30 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,32 TL   
0,32 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,30 TL   
2,75 TL
Peynir (Beyaz)
24,03 TL   
31,79 TL
Peynir (İnek)
20,75 TL   
30,17 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
31,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
35,24 TL
Eski Kaşar Peynir
35,00 TL   
43,00 TL
Taze Kaşar Peynir
26,48 TL   
33,00 TL
Lor
3,29 TL   
4,10 TL
Süt (İnek)
2,18 TL   
2,45 TL
Süt (Koyun)
3,50 TL   
3,60 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,49 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
45,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
24,00 TL   
28,00 TL
Büyükbaş Et
25,00 TL   
31,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,50 TL   
3,75 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
5.000,00 TL   
11.200,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
4.467,00 TL   
6.623,59 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.530,00 TL
Kuzu
550,00 TL   
830,00 TL

Türkiye-Sri Lanka 2. Dönem KEK Toplantısı

Türkiye-Sri Lanka 2. Dönem KEK Toplantısı

Tarih: 6 Mayıs 2019 Pazartesi | Duyurular

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 18.04.2019 tarihli ve 37463078-724.01.02 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi (KEK) II. Dönem Toplantısının, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile Sri Lanka Sanayi ve Ticaret, Uzun Süredir Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Yeniden İskanı, İşbirliği, Kalkınma ve Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Bakanı Sayın Rishad Bathiudeen eşbaşkanlıklarında, 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Kolombo'da gerçekleştirileceği ve anılan toplantı sonucunda II. Dönem KEK Mutabakat Zaptının imzalanmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. 
Bu çerçevede, Mutabakat Zaptında yer almasında fayda görülen hususlara ve ayrıca Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk için hazırlanacak dosyada yararlanmak üzere Türkiye-Sri Lanka ilişkileri kapsamında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.
Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan dosyanın hazırlıklarında kullanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere, Sri Lanka ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım