Kırklareli Ticaret Borsası Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

ÜYE KAYIT (TÜZEL KİŞİ)

1. Tüzel Kişi Formu (Borsadan veya web sayfasından alınacak)

2. Taahhütname (Borsadan veya web sayfasından alınacak ve noter tasdikli)

3. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

4. İmza Sirküleri (Asıl yada noter tasdikli)

5. Oda Sicil Kayıt Belgesi (Asıl)

6. Vergi Levhası Fotokopisi

7. Şirket Temsilcisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

9. İkametgah Belgesi

10. Kayıt Ücreti

11. Kaşe

10 DAKİKA

2

ÜYE KAYIT (GERÇEK KİŞİ)

1. Gerçek Kişi Formu (Borsadan veya web sayfasından alınacak)

2. Taahhütname (Borsadan veya web sayfasından alınacak ve noter tasdikli)

3. İmza Sirküleri (Asıl yada noter tasdikli)

4. Oda Sicil Kayıt Belgesi (Asıl)

5. Vergi Levhası Fotokopisi

6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

8. İkametgah Belgesi

9. Kayıt Ücreti

10. Kaşe

10 DAKİKA

3

TESCİL (ALIM)

1. Borsa Alım Beyannamesi

2. Müstahsil Dökümü

3. Mal Dökümü

4. Bir Önceki Aya Ait Yatırılan Stopaj Makbuzu ve Fotokopisi

15 DAKİKA

4

TESCİL (SATIM)

1. Borsa Satım Beyannamesi

2. Fatura

3. Fatura Fotokopisi

15 DAKİKA

5

TESCİL (İHRACAT)

1. Borsa İhracat Beyannamesi

2. Fatura

3. Fatura Fotokopisi

15 DAKİKA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :

İkinci Müracaat Yeri :