Borsamız 11 Eylül 2017 yılında hizmete açılmıştır. Alış ve satış maksadına yönelik olarak her türlü canlı hayvan için arz ve talebin belirli kurallar doğrultusunda işleme tabi tutulduğu yerlerdir. Satıcı ve alıcılardan oluşan taraflar aynı ortamda bir araya gelerek ürünün kıymeti mukabilinde bir fiyatla alım-satım işlemi gerçekleştirilmektedir.