GÜNCEL ENDEKS
Buğday
3,80 TL   
5,50 TL
Arpa
2,50 TL   
4,95 TL
Mısır (dane)
3,60 TL   
5,00 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
6,00 TL   
6,80 TL
Ayçiçek
5,20 TL   
10,20 TL
Peynir (İnek)
35,34 TL   
64,58 TL
Peynir (Koyun)
67,00 TL   
71,00 TL
Peynir (Keçi)
65,00 TL   
70,00 TL
Peynir (Paçal)
65,00 TL   
70,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
5,75 TL   
11,98 TL
Süt (İnek)
4,30 TL   
5,00 TL
Süt (Koyun)
5,50 TL   
6,00 TL
Süt (Keçi)
4,00 TL   
4,34 TL
Büyükbaş Et
37,00 TL   
62,00 TL
Küçükbaş Et
35,00 TL   
79,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
11,00 TL
Dana (Kasaplık)
11.070,00 TL   
22.275,00 TL
Düve (Kasaplık)
7.524,00 TL   
15.950,00 TL
İnek (Kasaplık)
5.000,00 TL   
11.250,00 TL
Buzağı
4.331,68 TL   
8.827,00 TL
Kuzu
1.100,00 TL   
1.500,00 TL

Sektörel Güven Endeksleri

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü