GÜNCEL ENDEKS
Buğday
2,15 TL   
2,30 TL
Arpa
1,79 TL   
2,00 TL
Mısır (dane)
2,00 TL   
2,25 TL
Mısır (silajlık)
0,28 TL   
0,44 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
3,00 TL   
3,60 TL
Ayçiçek
5,10 TL   
5,80 TL
Peynir (İnek)
27,00 TL   
48,99 TL
Peynir (Koyun)
37,00 TL   
57,00 TL
Peynir (Keçi)
37,00 TL   
45,00 TL
Peynir (Paçal)
33,00 TL   
35,00 TL
Eski Kaşar Peynir
41,00 TL   
55,00 TL
Taze Kaşar Peynir
30,00 TL   
46,00 TL
Lor
3,53 TL   
5,45 TL
Süt (İnek)
2,79 TL   
3,39 TL
Süt (Koyun)
5,40 TL   
5,99 TL
Süt (Keçi)
4,00 TL   
4,20 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
40,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
60,00 TL   
60,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
31,00 TL   
36,00 TL
Büyükbaş Et
31,00 TL   
45,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,50 TL   
3,75 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
9.000,00 TL   
15.000,00 TL
Dana (Kasaplık)
7.125,00 TL   
12.440,00 TL
Düve (Damızlık)
7.800,00 TL   
10.000,00 TL
Düve (Kasaplık)
5.824,00 TL   
9.500,00 TL
İnek (Kasaplık)
5.000,00 TL   
9.500,00 TL
Buzağı
4.331,68 TL   
5.078,55 TL
Kuzu
750,00 TL   
914,01 TL

Dünya Tarımsal Tüketim Beklentisi

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Dünya Tarımsal Tüketim Beklentisi

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü