GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,10 TL   
1,57 TL
Arpa
1,10 TL   
1,25 TL
Mısır (dane)
0,90 TL   
1,10 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,37 TL   
0,45 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,36 TL   
2,72 TL
Peynir (Beyaz)
24,03 TL   
26,85 TL
Peynir (İnek)
20,75 TL   
24,62 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
31,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
29,90 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
37,63 TL
Taze Kaşar Peynir
25,93 TL   
32,00 TL
Lor
2,72 TL   
4,09 TL
Süt (İnek)
1,84 TL   
2,12 TL
Süt (Koyun)
3,50 TL   
4,33 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,49 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
43,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
23,00 TL   
26,01 TL
Büyükbaş Et
20,00 TL   
32,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
6.695,00 TL   
11.640,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
550,00 TL   
830,00 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler ek 3

Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler ek 3

Tarih: 20 Mayıs 2019 Pazartesi | Duyurular

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 25/l2/2018 tarih ve E-40110671  sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda Kapıkule Sınır Kapısında yer alan Bakanlığımız Kapıkule Veteriner
Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünce yapılan ithalat veteriner kontrolleri kapsamında
ithalatçılardan tahsil edilen döner sermaye ücretlerinde mesai dışı yapılan kontrollere ilişkin ücret
farklılıklarının kaldırılması talep edilmektedir.
Bakanlığmızca yapılan yeni düzenleme neticesinde Kapıkule'de gerçekleştiriten veteriner
kontrollerinde mesai dışı farkı kaldırılmış olup konu https://www.tarimorman.gov.tr/
DHDB/Duyuru/12l/Doner-Sermaye-Isletmeleri-2019-Yili-Birim-Fiyat-Listesi-Guncellendi web
sayfamızda 25 .02.20 l 9 tarihinden itibaren yayımlanmış durumdadır.

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım