GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,10 TL   
1,57 TL
Arpa
1,10 TL   
1,25 TL
Mısır (dane)
0,90 TL   
1,10 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,37 TL   
0,45 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,36 TL   
2,72 TL
Peynir (Beyaz)
24,03 TL   
26,85 TL
Peynir (İnek)
20,75 TL   
24,62 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
31,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
29,90 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
37,63 TL
Taze Kaşar Peynir
25,93 TL   
32,00 TL
Lor
2,72 TL   
4,09 TL
Süt (İnek)
1,84 TL   
2,12 TL
Süt (Koyun)
3,50 TL   
4,33 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,49 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
43,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
23,00 TL   
26,01 TL
Büyükbaş Et
20,00 TL   
32,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
6.695,00 TL   
11.640,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
550,00 TL   
830,00 TL

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet EK: Duyuru Metni ve Kısa Mesaj Örnekleri ek 4

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet EK: Duyuru Metni ve Kısa Mesaj Örnekleri ek 4

Tarih: 21 Mayıs 2019 Salı | Duyurular

Duyuru Metni:
Esnaf ve diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarına önemli duyuru
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamdaki ölçü aletlerini kullanmakta olan esnaf ve
diğer kullanıcılardan bazıları, sahip oldukları ölçü aletlerinin periyodik muayene sürelerini
sehven veya başka sebeplerle geçirdikleri için cezai durumla karşı karşıya kalmıştır.
Konuyla ilgili olarak, çeşitli zamanlarda ilgili ticaret odaları, esnaf odaları ve STK’lar
tarafından Bakanlığımıza başvurulmuş, söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin
ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınması ve muayenesi
yaptırılarak kullanılmak istenilenler için ceza uygulanmaması talep dilmiştir.
Bu taleplere istinaden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda
3516 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1
Aralık 2018’den önce cezalı duruma düşmüş olan ölçü ve tartı aletlerine, 28 Şubat 2019
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurulması halinde herhangi bir cezai yaptırım
uygulanmadan muayenelerinin yaptırılması imkanı getirilmiştir.
Damga süresi geçmiş ölçü ve tartı aleti bulunduranların mağdur olmaması için muafiyetin
sona ereceği 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl
Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurarak ölçü aletlerinin muayenesini
yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar 3516 sayılı
Kanunun 15/c maddesinde belirtilen cezayı ödemeden söz konusu ölçü aletlerini
kullanamayacaklardır.
Kısa Mesaj Metni Örnekleri:
Damga süresi geçirilmiş olan ölçü ve tartı aletlerine bir defaya mahsus muafiyet tanınmış
olup bu ölçü aletlerini kullanmak isteyenlerin 28 Mayıs tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurmaları gerekmektedir.
Ölçü ve tartı aletlerine getirilen muafiyet kapsamındaki ölçü aletini kullanmak isteyenlerin
başvuru yapması için son … gün. 28 Mayıs tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurulması gerekmektedir.
Damga süresi geçirilmiş tartı, taksimetre, akaryakıt sayacı vb. ölçü aletlerini muafiyetten
yararlanarak kullanmak isteyenlerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine veya yetkili
muayene servislerine başvurması gerekmektedir. SON GÜN 28 MAYIS.
Yapılan denetimlerde damga süresi geçmiş ölçü ve tartı aleti kullandığı tespit edilenlere
3516 sayılı Kanun gereği cezai yaptırım uygulanacaktır. Bu durumda ölçü ve tartı aletiniz
varsa muafiyetten yararlanmak için 28 Mayısa kadar ilgili yerlere başvuru yapmayı
unutmayınız.

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım