GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,10 TL   
1,57 TL
Arpa
1,10 TL   
1,25 TL
Mısır (dane)
0,90 TL   
1,10 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,37 TL   
0,45 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,36 TL   
2,72 TL
Peynir (Beyaz)
24,03 TL   
26,85 TL
Peynir (İnek)
20,75 TL   
24,62 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
31,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
29,90 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
37,63 TL
Taze Kaşar Peynir
25,93 TL   
32,00 TL
Lor
2,72 TL   
4,09 TL
Süt (İnek)
1,84 TL   
2,12 TL
Süt (Koyun)
3,50 TL   
4,33 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,49 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
43,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
23,00 TL   
26,01 TL
Büyükbaş Et
20,00 TL   
32,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
6.695,00 TL   
11.640,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
550,00 TL   
830,00 TL

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Kanunlar ek 2

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Kanunlar ek 2

Tarih: 21 Mayıs 2019 Salı | Duyurular

Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/2/2019 tarihli 30700 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11/1/1989 tarihli 3516 sayılı
Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile
damga süresi geçirilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü aleti (tartı aleti, taksimetre,
akaryakıt sayacı ile elektrik, su ve gaz sayacı, vb.) kullanıcılarına bir defaya mahsus muafiyet
tanınmış olup söz konusu muafiyetten yararlanmak için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2019’dur.
 

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım